Yksilöpsykoterapia

(Kela-kelpoisuus nuorten ja aikuisten yksilöterapiaan)

Psykoterapia on ammatillista ja vuorovaiku-tuksellista hoitoa, jonka tavoitteena on mm. psyykkisten ongelmien, oireiden ja kärsimyksen lievittyminen sekä psyykkinen kasvu ja hyvinvointi. Jotta ilmapiiri terapiassa olisi mahdollisimman hyväksyvä ja luonteva, terapiassa pyritään löytämään riittävän yhteinen rytmi, kieli ja tutunomainen tapa keskustella ja tutkia asiakkaan elämäntilannetta. Nuorten psykoterapian tavoitteena on tukea lapsen/nuoren normaalia kasvua ja kehitystä sekä poistaa esteitä kasvun tieltä. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa alaikäisen kanssa tehtävää terapiaa. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen prosessi, yksittäisistä käynneistä useamman vuoden säännölliseen työskentelyyn riippuen asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta. Yksilöterapiaistunnot kestävät joko 45 min tai 60 min ja toteutuvat viikoittain tai harvemmin.

Pariterapia

Pariterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan parisuhteeseen liittyviä ristiriitoja. Pariterapiaistunnot (60 tai 90 min) voidaan tarpeen mukaisesti sopia toteutettavaksi sekä pari- että yksilötapaamisina.

Perheterapia

(Kela-kelpoisuus nuorten ja aikuisten perheterapiaan)

Perheterapia on ammatillinen keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisiä vuorovaikutuksen häiriöitä ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriötä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapian tavoitteena on mm. perheen myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen, selviytymiskeinojen vahvistuminen sekä tuhoavien vuorovaikutuskuvioiden ja toimintamallien muuttuminen. Yksilö kasvaa, vaikuttaa ja tulee vaikutetuksi aina suhteessa toiseen. Perhe muodostuu yksilöistä ja muutos yhdessä perheenjäsenessä voi muuttaa koko perhedynamiikkaa ja ongelmia perhesysteemissä. Perheenjäsenet voivat osallistua perheterapiaan tarpeenmukaisissa kokoonpanoissa. Perheterapiatapaamiset (60 tai 90 min) sovitaan useimmiten 1–2 kertaa kuukaudessa.

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjauksessa etsitään vanhemmuuden voimavaroja ja tuetaan lapsen kasvatusta ja vastuullista vanhemmuutta. Vanhempainohjauksessa voidaan käsitellä mm. lapsen kasvatusta, vanhemmuuden kysymyksiä, lapsen kehityksellisiä haasteita ja erityispiirteitä, lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja muita perheenjäsenten välisiä suhteita. Terapeutti pyrkii ymmärtämään sekä vanhempia että lapsia ja tukemaan vanhempia auttamaan ja ymmärtämään riittävästi omia lapsiaan. Vanhempainohjaus (45–60 min) toteutuu useimmiten 1–2 kertaa kuukaudessa. Vanhempainohjaus liittyy myös osana lapsen tai nuoren yksilöpsykoterapiaan.

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on mm. tukea työntekijän ammatillista kasvua ja kehitystä sekä työssä jaksamista.

 

Ulla Ingman-Ronkainen p.050-5760 940 /Helsinki